Heeft u vragen:

>Behandeling

Behandeling

In het eerste gesprek vindt kennismaking plaats en kunt u uw klachten en problemen toelichten. Aan het einde van het gesprek besluit u of u door wilt gaan met gesprekken.

Daarna volgen enkele gesprekken die gericht zijn op stellen van een diagnose. U wordt soms verzocht een aantal psychologische vragenlijsten in te vullen. Dan volgt een gesprek waarin het psychiatrisch en psychologisch testonderzoek met u wordt besproken en wanneer u zich hierin herkent, worden de behandelmogelijkheden met u doorgenomen en wordt er een behandelplan opgesteld. U wordt verzocht het behandelplan te ondertekenen.

Meestal vindt er na een vijftal afspraken een kort evaluatiemoment plaats, waarin u en ik kunnen aangeven of we samen door willen gaan. Ook is dat het moment waarop u vragen, twijfels, ergernissen en dergelijke over het contact kunt uitspreken, als u dat niet eerder hebt kunnen doen. Ik zal mijn best doen om mogelijke problemen in het contact samen met u uit de weg te ruimen.

ROM: Routine Outcome Monitoring

Verzekeraars verlangen tegenwoordig dat er wordt geROMd. ROM betekent Routine Outcome Monitoring. Dat wil zeggen dat de behandeling door middel van een vragenlijst wordt gevolgd. Aan het begin, om de drie maanden en aan het einde van de behandeling wordt u een vragenlijst toegezonden via de e-mail iof u wordt gevraagd deze aan het begin van een zitting in te vullen. Uw antwoorden kunnen niet door uw behandelaar worden gewijzigd. Wel is het mogelijk uw antwoorden te bespreken na het invullen van de (korte) vragenlijst. Gebruikt wordt de OQ-45 (Outcome Questioning, 45 vragen).

Psychotherapie

In de praktijk wordt individuele psychotherapie geboden en partnerrelatietherapie. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Ik ben geschoold in deze verschillende soorten tijdens de Opleiding Psychotherapie. Daarnaast heb ik een verdiepende opleiding gevolgd in Cliënt-gerichte Psychotherapie (volgens Rogers, Gendlin); Intensieve Kortdurende Dynamische Psychotherapie (volgens Davanloo); Relatie- en Gezinstherapie, Trans-actionele analyse; Schemagerichte therapie (volgens Young); EMDR , Acceptance and Commitment Therapy.

Helaas is het momenteel zo dat partnerrelatietherapie door verzekeraars niet meer wordt vergoed. Dat geldt ook voor werk-gerelateerde problematiek (burn-out) en enkele andere problemen zoals aanpassingsstoornissen.