Heeft u vragen:

>Behandelingsgebied

Behandelingsgebied

In de praktijk worden jongeren vanaf ongeveer 18 jaar, volwassenen en ouderen behandeld. In het algemeen gaat het om de volgende problematiek:

 • Angststoornissen
 • Stemmingsstoornissen
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Trauma
 • Aandachtstekortstoornissen
 • Levensfaseproblematiek
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Partnerrelatieproblematiek

Mensen met verslavingsproblematiek, chronisch psychotische stoornissen, ernstig zelfbeschadigend gedrag of forensisch-psychiatrische problematiek kunnen beter in een gespecialiseerde setting worden behandeld (GGZ-Drenthe). Wanneer dat na intake en diagnostiek het geval blijkt te zijn, worden deze patiënten doorverwezen.

Verwijzing

De verwijzing gaat in principe altijd via de huisarts. Ook wanneer een psycholoog, maatschappelijk werkende, POH-GGZ of een psychotherapeut naar mij verwijst, is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Wanneer u zichzelf verwijst, is eveneens overleg met de huisarts en diens verwijsbrief nodig. Verzekeraars verlangen terecht dat de huisarts, als centrale zorgverlener, op deze wijze bij de behandeling wordt betrokken.

Intakegesprek

U kunt zich per telefoon (0592 559308 of 06 8148 8109) aanmelden voor een eerste afspraak, of per e-mail of via het contactformulier van deze website.

U wordt verzocht bij het eerste gesprek mee te nemen:

 1. uw zorgpas (of een kopie daarvan),
 2. een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) of een kopie daarvan,
 3. en de verwijsbrief van de huisarts.

Na het intakegesprek en de diagnostische gesprekken krijgt de huisarts (en eventueel uw verwijzend psycholoog) bericht.